Tekniske tegninger -

Technical drawings

Jeg laver en del tekniske tegninger - 2D og 3D - enten som del af projekter/udviklingsarbejde, eller til brochurer/salgsmateriale, brugsvejledninger mv.
I do a fair amount of technical drawings - in 2D and 3D - either as part of projects/development work, or for brochures/sales material, mauals a.s.f.